Familien Bøwadt stamtræet
 
 
Familien Bøwadt
Udarbejdet af Christian Thomsen, Oehlenschlægersgade 27, Sønderborg.

Efter kirkebøgerne mm. kan det se ud til, at Bøwadt familien har været bosat i Sønderborg før 1738, og at en gren er udvandret til Rusland.

1872 var Casper Bøwadt og Anna Bøwadt rejst tilbage til faderens fødeby.

Det ser ud til, at dele af Bøwadt familien har boet i Libau og Sønderborg samtidigt.

(Det samme er sket i Bødewadt familien i Tønder, hvor de har været bosat som guldsmede i St. Petersborg, men de kan eftervise, at de stammer fra en bondeslægt i St. Emmerske, som ligger ca. 5 km nord for Tønder og ca. 7 km fra byen Bøgevad.

Den første Bødewadt i Tønder var kromand og er født i 1694 i St. Emmerske. Han hed Jacob Andresen Bødewadt og aflagde borgered i Tønder den 4.3.1729.

Sønnen Andreas Christian Bødewadt blev guldsmed i Tønder, og den anden søn Bendix Ewald Bødewadt blev guldsmed i St. Petersborg.

Den sidstnævntes søn, der hed Jacob Andresen Bødewadt som farfaderen, kom til Tønder fra Rusland 1792, og overtog senere guldsmedeforretningen, da farbroderen ingen mandlige arvinger havde.)

At navnet i kirkebøgerne staves forskelligt f.eks. Bødewadt, Bøgwadt, Boewad, Boewadt, Boiwadt eller Bøwadt, stammer sikkert fra, hvorledes præsterne har hørt navnet udtalt. Man kan næsten med sikkerhed gå ud fra, at de to familier er udgået af samme rod og stammer fra byen Bøgvad.
Udskrifter fra landsarkivet i Åbenrå mm.
1738 har en Bøgwadt solgt sit hus beliggende nord for St. Marie Kirke i Sønderborg. (Han har sikkert været rebslager, da der har ligget en rebslagerbane der. Kirkeallé hed før i folkemunde " e rifelban ".)
1755 den 6.6. er født en Cicilie Cathrine Bøgwadt i Sønderborg.
1779 den 12.11 er viet i Sønderborg: Jürgen Poulsen fra Haderslev til Anna Bøgwadt, datter af skrædder Jacob Johansen Bøgwadt og Eleonore Elisabeth f. Beckern.
1787 den 18.6. født og 20.6. døbt i Sønderborg: Jacob Bøwadt Poulsen, søn af tobaksspinder Jürgen Poulsen og Anna f. Bøwadt.
1797 den 4.9. en dødfødt søn af rebslager Johann Hermann Boewadt og Anna Cathrine f. Janssen i Sønderborg.
1810 den 22.12. død i Sønderborg: Nicoley Jacob Boewadt.
1810 den 31.12. død i Sønderborg: Jacob Jacobsen Boewad, 88 år gl.
1811 den 30.12. død i Sønderborg: Joh. Hermann Boewad.
1813 den 19.6. død i Sønderborg: A.C. Boewadt.