Matthias Diedrich Boewadt
1842 - 1925
Afskrift af M.D. Bøwadts svendebrev:
Vi oldermænd for det hæderligt forenede snedker- og glarmester-laug i den kongelige danske laug- og handelsberets kjende flække i Nordborg bevidne på lavets vegne ved dette åbne brev, at snedkersvenden Diedrich Bøwadt født i Nordborg den 20.april 1842 har afholdt den anordnungsmæssige læretid fra Påske 1858 til Påske 1862 for vor medmester J. Winsted her i flækken, og at han i denne tid ved sin flid og gode opførsel har erhvervet sig vor og vore medmestres fuldkomne tilfredshed, hvorfor vi ikke tage i betænkning i mestrenes og svendenes nærværelse at udskrive ham som svend den 28. april 1862
Vi anbefale ham til alle vore herrer colleger som en særdeles brugbar snedkersvend og bede om, at der må vises ham velvillie, hvortil vi håbe, at han må gjøre sig fortjent, ligesom ere rede til i lignende tilfælde at yde gjengjæld.
Til vitterlighed under vor hånd og lavets fortrykte seigl.
Nordborg, den 2.august 1862.
J.K.Willde.           H.Bendixen.
Til bekræftelse, Grønlund, Laugspatron.
Tilbage.. til toppen