Stamtræ - Bøwadt
 
Til forsiden
 
 Friedrich Diedrich
 Anna Christine
 Helene Margrethe
  M.D.Boiwadt  Jørgen Friedrich
  1783 - 1861    Carl Oswald
 Diedrich Matthias
 Christian
 Matthias Diedrich  Helene Christine
 Boewadt  Hans Heinrich
 Johann Heinrich
 
 
 
Matthias Diedrich Boewadt
Født den 20.4.1842, døbt den 10.6. i Nordborg.
Død den 3.11.1925 i Sønderborg
Søn af M.D. Boiwadt og Helene Maria f. Clausen.
M.D. Bøwadt blev viet den 5.3.1866 i Nordborg kirke til
Dorothea Christiane f. Schrøder.
Født den 30.8.1845 i Holm.
Døbt den 28.9.1845 i Nordborg kirke.
Død den 30.9.1899 i Nordborg.
Hun var datter af skomagermester i Holm, senere Nordborg Marx Friedrich Schrøder og Anne Marie f. Augustesen.
Var først til søs med sin halvbroder Johannes Casper Bøwadt, der var kaptajn og skibsreder i Libau. De sejlede ruten Libau-København-England. Han sejlede nogle år som skibsdreng, kom derefter i lære som snedker og glaser. Arbejdede som svend på Sjælland. Særligt gerne talte han om, da han arbejdede i nærheden af Stevens klint. Derefter var han snedker og glasermester i Nordborg.
Mesterprøven i begge fag aflagde han ved Handverkskammer i Flensburg.
I 1848 lå der russiske krigsskibe i Sønderborg havn. Matthias, der dengang var 6 år, gik til fods med sin far på én dag fra Nordborg til Sønderborg, for at faderen kunne tale med sine forhenværende landsmænd. De sov om natten hos storkøbmanden Karberg, og næste dag gik de hjem igen.
I krigen 1864 stod han ligefor at skulle indkaldes til soldat, men nåede det ikke. Han var i Sønderborg med til at lave ligkister til de første faldne soldater, ligeledes var han med til at lave egedøre til krudtkamrene i Dybbøl skanserne.
Senere var han beskæftiget i nuværende Ottens bageri, hvor de bagte rugbrød til soldaterne.
Ved overgangen til Als den 29.6.1864 var han i Nørreherred, og fra en høj, så han sammen med andre, at preusserne satte over til Als.
70års fødselsdag


De sidste 15 år indtil sin død boede M.D.B. hos sin datter Helene og svigersønnen Jørgen Chr. Thomsen, Oehlenschlægersgade 27, Sønderborg.
Han døde på amtssygehuset i Sønderborg den 3.11.1925.
M.D. med sønner mm.
Foto taget 1910 -12 formentlig ved M.D. Bøwadt's 70 års fødselsdag
Afskrift af M.D. Bøwadts svendebrev
Afskrift af M.D. Bøwadts borgerbrev
Tilbage.. til toppen